شرکت مشاورين صنعت خدمات ارژوان در سال 1384 با بهره گيري از نيروي انساني متخصص و مجرب (مديران و كارشناسان ارشد بازنشسته بانك هاي دولتي کشور ، اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و كارشناسان با تجربه ) فعاليت خود را در زمينه ارائه خدمات مشاوره اي و پژوهشي در کليه مراحل مطالعات ، طراحي و نظارت بر طرح هاي سرمايه گذاري آغاز نموده است.


خط مشي شركت مشاورين صنعت خدمات ارژوان:

شركت مشاورين صنعت خدمات ارژوان، به منظور ايجاد آگاهي در تصميم گيري¬ها وسوق دادن آن به بسترهاي قانوني و صحيح سرمايه گذاري اهداف زير را در نظر دارد :

* ارائه خدمات مشاوره اي و پژوهشي در زمينه مطالعات فني و مالي و اقتصادي طرح ها

* مطالعات اقتصادسنجي و مدل سازي اقتصادي

* ارائه خدمات در بالاترين سطح كيفيت مطابق خواسته هاي مشتري در راستاي افزايش رضايتمندي آنها

* ارتباط با موسسات و نهادهاي بانكي و مالي داخلي و بين المللي

 

 

 

آدرس: تهران- خيابان بهشتي –خيابان صابونچي(مهناز سابق)-خيابان  كردبچه(هفتم)- پلاک 75واحد 2
تلفن: 8-88523136    فکس:88745373